09С

Защо България и Какви Аутсорсинг Предимства предлагаме на Нашите Партньори

Статия от Филип
presence
presence
Конкурентни предимства на бизнес средата

Конкурентни цени; Иновативни решения и ноу-хау; Стабилна и предвидима икономическа и политическа среда; Стабилен ръст на БВП (0.6% за 2009 г.); ниски равнища на инфлация; Ръст на ПЧИ - 19.6% от БВП (2008-2009 г.); Благоприятно кредитна ставка и политическа стабилност; 10% плосък данък - най-ниският в Европа; Архитектурен и дизайн сектори с голям потенциал за успешни аутсорсинг услуги; Хармонизирана със законодателството на ЕС Правна рамка.    

Назад